Select Page

Gizella Cseh

+36 70 362 8777

(Phone / WhatsApp / Viber)

csehgizella3@gmail.com

csehgizella

Cseh Gizella

philologist and teacher in Hungarian–Hungarian as a foreign language and culture–Slovak language and culture, journalist in culture, tourist guide

filologička a učiteľka maďarský jazyk–učiteľka odborov maďarský jazyk ako cudzí jazyk a kultúra–slovenský jazyk a kultúra, novinárka v kultúre, sprievodkyňa

magyar nyelv–magyar mint idegen nyelv és kultúra–szlovák nyelv és kultúra szakos bölcsész és tanár, kulturális újságíró, idegenvezető

Licence no. 700109

 

Nomen est omen. Middle-Europe. With a “Cseh” name, as a Hungarian language–Hungarian as a foreign language and culture–Slovak language and culture philologist and teacher, journalist in culture, tourist guide, and the representative of the Hungarian–Slovak area and their knowledge my aim is to introduce the typical Hungarian hospitality to Slovak and Czech guests. Discover Budapest and the cultural history of the state, its traditions; the intellectual, cultural and tourist values; experience its present and past; and last but not least to discover the common features in contemporary Hungary and the Central European mentality.

Nomen est omen. Stredná Európa. S menom „Cseh“ a ako filologička a učiteľka odborov maďarský jazyk–maďarský jazyk ako cudzí jazyk a kultúra–slovenský jazyk a kultúra, novinárka v kultúre, sprievodkyňa je mojím cieľom aktívne prezentovať Slovensko i Maďarsko a vedomosti o nich, aby mohli zahraniční hostia zo Slovenska a Česka spoznať a pocítiť na vlastnej koži typickú maďarskú pohostinnosť; aby objavili Budapešť a kultúrnu históriu krajiny, jej duchovné, kultúrne a turistické hodnoty a tradície; aby zažili jej minulosť i prítomnosť. Napokon, no nie v poslednom rade, aby objavili spoločné znaky skrývajúce sa v dnešnom Maďarsku i jeho stredoeurópsku mentalitu.

Nomen est omen. Közép-Európa. „Cseh” névvel, magyar nyelv–magyar mint idegen nyelv és kultúra–szlovák nyelv és kultúra szakos nyelvtanárként, bölcsészként, újságíróként, idegenvezetőként, a magyar–szlovák terület és országismeret aktív képviselőjeként célom, hogy a Magyarországra látogató szlovák és cseh ajkú vendégek megismerjék és átérezzék a Magyarországra jellemző vendégszeretetet; felfedezzék Budapest és az ország kultúrtörténetét, szellemi, kulturális és turisztikai értékeit, hagyományait; átéljék jelenét és múltját; és legvégül, de nem utolsósorban felfedezzék a mai Magyarországban rejlő közös jellemzőket és a közép-európai mentalitást.

• sprievodkyňa v Budapešti a v Maďarsku pre maďarských, slovenských a českých návštevníkov (oficiálny certifikát)
• organizátorka cestovného ruchu v Maďarsku (oficiálny certifikát)
• učiteľka maďarského a slovenského jazyka a kultúry pre cudzincov

Túry*

I. Budapešť
Maďarská metropola Budapešť v rozlohe 525 km2 je právom považovaná za Paríž východu. Poloha na Dunaji, nádherné stavby, múzeá, divadlá, zelené parky a príjemná atmosféra robia z Budapešti jedno z najzaujímavejších miest Európy. Panorámu z brehu Dunaja UNESCO zaradilo do zoznamu svetového dedičstva.

1. Klasická Budapešť – 4 hodinová prehliadka Budapešti
Pešť: Námestie hrdinov, Hrad Vajdahunyad, Mestský sad, Andrássyova trieda, Bazilika sv. Štefana (aj zvnútra); Reťazový most;
Budín: Budínsky hradný vrch a Budínsky palác, Chrám kráľa Mateja (zvonka), Rybárska bašta; Citadela.
Plus ponuka:
Campona Shopping Center–Tropicarium a Oceanárium („žraločia zoo“)

2. Budapešť v zrkadle „starého a nového“– 6 hodinová prehliadka Budapešti
Pešť: Námestie hrdinov, Mestský sad, Andrássyova trieda, prehliadka Parlamentu /zvnútra: podľa záujmu/s obnoveným Námestím Kossutha /sochy I. Tiszu, L. Kossutha, F. Rákócziho II., J. Andrássyho/, Bazilika sv. Štefana (aj zvnútra);Reťazový most;
Budín: Budínsky hradný vrch a Budínsky palác, budapeštiansky areál Várkert Bazár /typická neorenesančná architektúra pochádzajúca z druhej polovice 19. storočia, rekonštrukcia a dostavba areálu bola ukončená v roku 2014/, Matejov chrám /zvnútra: podľa záujmu/, Rybárska bašta; Citadela.
Plus ponuka:
Campona Shopping Center–Tropicarium a Oceanárium („žraločia zoo“)

3. Prechádzka na Margitinovom ostrove – 4 hodinová prehliadka ostrovu
Najobľúbenejším výletným cieľom je Margitin ostrov–Margitsziget, ktorý vytvára zelenú oázu pre obyvateľov veľkomesta. V stredoveku tu bol kráľovský lovný revír a ostrov mal názov Zajačí ostrov. Dnešný názov pochádza z 13. stor., kedy tu kráľ Béla IV. založil dominikánsky kláštor, v ktorom mala žiť jeho dcéra Margita. Z Margitinho mostu vedie mostík k južnej časti ostrova, odkiaľ vidieť pamätník Centenária, nasleduje kasino, ruiny františkánskeho kostola. V strede ostrova sa nachádza krásna záhrada ruží. Pre rôzne kultúrne podujatia sa využíva divadelná scéna. Nachádza sa tu ešte japonská záhrada, vodárenská veža, je tu malá zoologická záhrada, impozantná hudobná fontána, zrúcanina. Sú tu športové dráhy, plaváreň, ihriská a kúpaliská.
Plus ponuka:
Campona Shopping Center–Tropicarium a Oceanárium („žraločia zoo“)

II. Maďarsko

1. Zirc, Veszprém, Tihany – 1 dňová prehliadka Zadunajska
Zirc – Tunajšie opátstvo cisterciánovzaložil v roku 1183 kráľ Béla III. Počas svojej existencie bol kláštor viackrát spustošený, no vždy sa ho podarilo obnoviť. Jeho dnešný vzhľad z 18. storočia je klenotom neskorobarokovej architektúry. Interiéry zdobia maľby od F. A. Maulbertscha, no najväčšou pýchou je knižnica, s viac ako 60 000 knihami. Pozornosť si zasluhuje aj barokový kostol. Okolo kláštora sa nachádza arborétum, ktoré sa vyvinulo z anglickej záhrady cisterciánskeho opátstva.

Veszprém –jedno z najstarších maďarských sídiel, nazývané aj mestom kráľovien, kde je možnosť prehliadky historického centra a kráľovského komplexu. Veľkou mecenáškou mesta a rímskokatolíckej cirkvi bola Gizela, manželka Štefana I.,ktorá tu dala vystavať katedrálu a palác. Mnoho domov v centre mesta je umeleckou pamiatkou, väčšina v barokovom slohu. Medzi zaujímavé pozoruhodnosti patrí arcibiskupský barokový palác, ale aj kaplnka Gizely z 13. storočia, s jedinečnými freskami a drevorezbou. Veľkej obľube sa toto mesto teší aj vďaka blízkosti Balatonu.

Tihany – najnavštevovanejšie stredisko severnej časti Balatonu. Tihany je hlboko do Balatonu vbiehajúci polostrov. Pri prechádzke „mestom“ objavíme okrem benediktínskeho opátstva, ktoré je symbolom Tihanyu aj množstvo historických budov, v niektorých z nich sú múzea, ako napríklad bábik či etnografické zbierky, či budovy s typickou ľudovou architektúrou. Nezaplatiteľný je aj nádherný výhľad na jazero z terasy cukrárne Rege.A môžete sa osobne presvedčiť o tihanyskej ozvene.
Plus ponuka: Dom levandule, Tihany
Historická časť a prístav Balatonfüredu